Articles

Newsletter November 2013 Catalan version

 

 
mail
logo banner
LANDLIFE NEWS 5 – NOVEMBER 2013
                                                        
adiposity Arial,sans-serif;">       Congrés Europeu: Barcelona, 5-7 November 2014


El Manual europeu de custòdia del territori ja està disponible en català, francès, italià i castellà!

Amb el manual  pretenem comunicar la custòdia del territori així com els instruments i les eines per a la seva implementació a través d’una àmplia perspectiva europea. El manual mostra el gran potencial de la custòdia del territori com a una eina per a la conservació de la natura i la biodiversitat a Europa.

El manual inclou recomanacions i idees sobre com crear i millorar les pràctiques i iniciatives de custòdia del territori tenint en compte les diferents  perspectives dels agents del territori involucrats, des de propietaris, organitzacions públiques i privades fins al públic en general i la ciutadania. També, descriu com iniciatives coordinades de custòdia contribueixen a la implementació de les polítiques europees com Natura 2000 i la Política Agrària Comuna (PAC).

Varis casos d’estudi de diferents països europeus illustren com la custòdia pot ser aplicada en diferents contextos i realitats. Alguns d’aquests casos són l’Associació Hàbitats – Projecte Rius, CERM- MIT Manlleu, Czech Union for Nature Conservation (?SOP), Fundació Catalunya-la Pedrera, Fundación Global Nature, German Association for Landcare (DVL), GOB-Menorca, IAEDEN, Landschap Noord-Holland, Submon o Terre de Liens.

El Manual ha estat editat en dos formats: una versió impresa disponible en anglès, castellà, català, francès i italià i una versió electrònica (e-Manual) en anglès. Pots consultar la versió online aquí (o a la secció “information resources” del web del LandLife)

El format imprès és una versió reduïda del manual online i ha estat dissenyat com a una eina pràctica per a aquelles persones que treballen en la conservació de la natura i la biodiversitat. La versió impresa també inclou seccions especifiques sobre l’estat de la custòdia a Espanya, Catalunya, França i Itàlia.

El primer manual sobre custòdia del territori ha estat escrit per un equip d’experts en conservació de la natura i la biodiversitat. L’equip coordinat per Pilar Rodríguez (xct) i Xavier Sabaté (
Espai TReS) ha estat integrat per: Xavier Basora (Espai TReS), Xavier Sabaté (Espai TReS), Brent Mitchell (http://www.landstewardship.eu/phentermine-safety/)  i Catherine O’Neill.


Es va crear un consell assessor especial per a assegurar la qualitat del manual i contribuir al seu contingut. El Consell assessor ha estat format per: Damiano Di Simine (
http://www.landstewardship.eu/xanax-for-cheap/), Claudie Houssard (http://www.landstewardship.eu/brand-cialis-over-the-counter/CEN L-R), Nicole Nowicki (Eurosite), Jordi Pietx (xct) i Miquel Rafa (Fundació Catalunya- la Pedrera). Addicionalment, també hi han participat consultors independents i experts d’altres organitzacions com National Trust, DVL, Natuurmonumenten i WWF.

L’elaboració del manual no hagués estat possible sense la participació de totes aquestes persones i el suport de  la Comissió Europea (Programa
LIFE+), el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la collaboració de la Fundación Biodiversidad - Gobierno de España.

Pots descarregar-te el manual de forma gratuïta aquí i si vols rebre una còpia de la versió reduïda del manual en qualsevol dels diferents idiomes disponibles, posa’t en contacte amb nosaltres.
Help desk.


El projecte Landlife va participar al Congres Wild10 a Salamancal

El 10é Congrés organitzat a Salamanca (Espanya) del 4 al 10 d’octubre del 2013 va aglutinar a gairebé 1000 persones, entre elles, experts en conservació de la natura provinents d’arreu del món que van debatre i intercanviar experiències a través de diferents sessions i workshops.

Aquesta edició del Conrés es va centrar en la necessitat de trobar “una nova perspectiva per a la conservació a Europa”. En aquest sentit, la custòdia del territori, que va ser presentada com a una eina útil i innovadora per a la conservació de la natura, va comptar amb una important presència en les diferents sessions i workshops organitzats durant el Congrés.

Entre d’altres, la Fundación Biodiversidad, va explicar durant la Trobada global els resultats de la Red plataforma i el Tercer Inventari d’iniciatives de custòdia a Espanya. El projecte LandLife també va ser-hi present al workshop: Creació d’una “Aliança Europea de propietaris de terres per la naturalesa i les terres silvestres” organitzat el darrer dia del Congrés. Durant la sessió, organitzacions de quatre estats europeus: Espanya, Portugal, França i Alemanya van debatre sobre la necessitat de reforçar la custòdia del territori com a un mecanisme útil per a la conservació de la natura a Europa i identificar sinèrgies per treballar conjuntament a nivell europeu.

Els participants van mostrar una gran expectació al voltant del Congrés Europeu que tindrà lloc a Barcelona del 5 al 7 de novembre del 2014 en el marc del projecte LandLife. En aquest sentit, els participants van mostrar la necessitat de debatre durant el Congrés el futur de la custòdia a Europa.El govern Escocès mostra la seva visió de futur

A començaments d’aquest any, el Govern d’Escòcia va presentar una pellícula sobre la conservació de la natura a Escòcia. Una pel·lícula que val la pena veure, un valuós enfocament que val la pena aplicar!
La pel·lícula, que va ser encarregada pel Consell de Ministres d’Assumptes Rurals i Medi ambient d’Escòcia presenta la gran bellesa natural d’Escòcia i transmet la visió del govern escocès per al patrimoni natural d’Escòcia.
La pel·lícula i el tràiler, produïts per 2020Vision, mostra l’estratègia de visió de futur  del govern escocès per a la conservació de la natura. La pel·lícula se centra en els ecosistemes i destaca els beneficis que la natura ens aporta, des del filtrat d’aigua fins a estimular la nostra economia.
La pel·lícula va ser presentada oficialment a l’Assemblea anual d’Eurosite que va tenir lloc a Polònia els dies 25-26 de setembre (per a més informació marqui aquí).Land Stewards

Gestió dels prats costers, Estònia

Els prats costers del Bàltic boreal són un hàbitat prioritari situat prop de les costes del mar Bàltic a Suècia, Finlàndia i els Estats Bàltics. Aquest tipus d’hàbitat ha patit una creixent destrucció i degradació degut als usos alternatius del sòl no compatibles i la manca de gestió (pastoreig, producció de fenc, etc.). A Estònia, la superfície total estimada ha disminuït de 29.000 hectàrees el 1960 fins a aproximadament 5.100 hectàrees a l’actualitat. Aquesta disminució ha afectat també a vàries espècies d’aus com el redonell (Philomachus pugnax ), el xatrac menut ( Sterna albifrons ) y la guatlla maresa (Crex crex ), totes llistades a  l’Annex I de la Directiva d’Aus.

Enfocament:

Es va dur a terme un projecte LIFE  per a restaurar els prats costers degradats. El projecte consisteix en diferent elements que havien d’assegurar la gestió sostenible dels prats costers:
?    Restauració de zones de reproducció d’espècies de gripau amenaçades;
?    introducció de nous herbívors i desenvolupament d’un programa de capacitació dels agricultors locals sobre com fer front als animals de pastura (per exemple, ovelles);
?    Activitats de networking amb Dinamarca, Finlàndia i Suècia per veure com els prats costers s’haurien de gestionar;
?    Guia de bones pràctiques de gestió dels prats coster que inclouen la recomanació de pràctiques de sega i règims de pasturatge (rotació)

A més del projecte LIFE, les ONGs locals ajuden a restaurar i gestionar els prats costers. S’organitzen vacances per a la conservació amb l’objectiu de mobilitzar grans grups de voluntaris que ajuden a gestionar els prats. Així mateix, els agricultors obtenen beneficis dels prats de dall que són particularment interessants per al mercat de l’exportació. 
--- Curs Online: properament online


--- Congrés Europeu: Barcelona, 5-7 November 2014

  

 
--
- subscriptionfacebooktwitter
--
  You received this message because your email address is on our mailing list.

Best LIFE Information project

best life

The LANDLIFE project (LIFE10 INF/ES/540) will be awarded one of the 5 best LIFE Information projects 2015.

LIFE

LIVE

LandLife (LIFE10 INF/ES/540) has been made possible by the European Commission’s LIFE programme. For more information, please visit http://ec.europa.eu/environment/life/